HET PATELLA PROBLEEM BIJ DE HOND

Prof. Drs. F.J. Meutstege

Definitie

Dde patella (knieschijf) is een zgn. sesambeen in het kniegewricht. Hij zit in de pees van de grote dijspier, die middenvoor aan het scheenbeen trekt, en op die manier staan, lopen en springen mogelijk maakt. Om ervoor te zorgen, dat de patella tijdens de belasting (staan, lopen) van het gewricht niet naar opzij van het bot (uiteinde van het dijbeen) afglijdt, vinden we aan de voorzijde van het dijbeen een groef (trochlea), waarin de aan de onderkant wat bolle knieschijf precies past.
Tijdens het bewegen van de knie glijdt de patella op en neer in deze groef. Aan de zijkanten wordt de patella in de groef gehouden door het gewrichtskapsel en door uitlopers van peesplaten.

 

knie-normaalWat is nu patella luxatie en wat is daarvan de betekenis voor de hond?
Wanneer tijdens het staan of lopen de patella luxeert (van z'n plaats schiet), heeft de hond geen kracht meer in het been om het gewicht te dragen: het zakt door z'n pootje, of durft er niet meer het volle gewicht op te zetten. Daardoor toont het dier een kreupelheid. Vaak zien we, dat hierbij de tenen naar binnen zijn gedraaid en tegelijkertijd de hak naar buiten.

 

Bij het optreden van patellaluxaties zijn er twee situaties: de eerste zien we bij de opgroeiende pup - vaak nog in het nest - vanaf 4-6 weken; daar is de patella permanent van z'n plaats, en krijgt de pup geen kracht in de achterhand. In het verdere verloop zullen er vervormingen optreden van het dijbeen en het scheenbeen, alsook verkorting van de buigspieren, waardoor het onmogelijk kan worden het dier nog te behandelen.
De tweede situatie zien we meestal bij oudere pups of volwassen dieren: hier zit de patella in rust meestal wel op z'n plaats, maar schiet eraf zodra het pootje wordt belast of gedraaid bij lopen of spelen. Hier gaat de patella dus afwisselend in en uit de kom. Na verloop van tijd treedt daardoor "slijtage" op in het gewricht en dat leidt weer tot een chronische gewrichts-ontsteking.

Het probleem van de patella-luxatie treedt bij meerdere rassen op en is, naar algemeen wordt aangenomen, een erfelijk probleem. Het is daarom zaak voor de fokkers, dieren met dit gebrek vroegtijdig te (doen) herkennen. Deze dieren behoren niet voor de fokkerij gebruikt te worden.

 

Het herkennen van dieren met een patella-probleem is soms voor een ervaren en oplettende eigenaar of fokker helemaal niet moeilijk, maar in andere gevallen hebben de dieren zich zo weten aan te passen aan hun handicap, dat alleen onderzoek door een deskundige dierenarts-orthopeed het probleem aan het licht kan brengen.
Dit is dus één reden voor een onderzoek van fokdieren en hun nakomelingen door deskundige: het opsporen van dieren met een daadwerkelijke luxatie.
De tweede reden voor een klinisch onderzoek door een deskundige is om vast te stellen of het mogelijk is om met een lichte zijwaartse druk de patella van z'n plaats te duwen, te luxeren. Dit betekent dan niet, dat de hond er last van heeft, maar wel dat de anatomie van het gewricht zo "los" is, dat de patella gemakkelijk van z'n plaats te duwen is Dit noemen we een “LUXABELE” patella.

En wanneer we nu weten dat de anatomische vorm van het lichaam voor het grootste deel erfelijk bepaald is (het exterieur), dan laat het zich verstaan, dat men bij de keuze van fokdieren erop moet letten niet 2 dieren te combineren, waarbij de patella zo los ligt dat deze uit de groef te drukken, te luxeren is. Het risico ontstaat immers, dat er dan in de nakomelingen pups tevoorschijn komen, die een echt patella-luxatie probleem hebben.

 

 

Lijst voor het patella-onderzoek erkende Specialisten Chirurgie van Gezelschapsdieren

Voor incidenteel Patella onderzoek van dieren, waarmee gefokt zal worden en die nog niet eerder op clubdagen werden onderzocht, wordt op onderstaande lijst aangegeven, bij welke door de rasvereniging erkende artsen en adressen u dit onderzoek dient uit te laten uitvoeren.

 

Mevr. Drs. B.A.W. Brocks
Otus Specialisten Kliniek
Eerste Zeine 112
5144 AM  WAALWIJK
tel.: 06-22945783
info@otusspecialisten.nl

Mevr. Drs. B.A.W.  Brocks
Otus Specialisten Kliniek
Watertorenstraat 9,
4927 RG HOOGE ZWALUWE
tel.: 06-22945783
info@otusspecialisten.nl

Mevr. Drs. M.A. van Gestel
Dierenziekenhuis Limburg
Aldenhofstr. 11
6191 GP  NEERBEEK (LB)
tel.: 046-4376700, uitsluitend
tussen 09.00-09.30 uur op werkdagen

Mevr. Drs. M.H.T. Govers
Veterinair Specialisten
Centrum “De Wagenrenk”
Keyenbergseweg 18
6705 BN  WAGENINGEN
tel.: 0317-419120, fax: 0317-420480
Tel. spr.u.: Wo. en Vr. 8.30-9.00 u.
op tel. nummer 0317-421932

Prof. Dr. H.A.W. Hazewinkel, 
Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Yalelaan 108,  3584 CM  UTRECHT
Eigenaar: 030-2539411
Dierenarts: KIESUKG 0900-5437854

Drs. H. van Herpen
Veterinaire Specialisten Oisterwijk
Boxtelsebaan 6
5061 VD OISTERWIJK
tel.: 013-5285900

Drs. K.L. How
Diergeneesk. Specialisten Centrum
Den Haag
Regentesselaan 190
2562 EH  's GRAVENHAGE
tel.: 070-3602424

Dr. L. Janssens
Kliniek voor specialistische Diergeneeskunde
Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam
Tel: 010-420 00 02
www.ksd-rotterdam.nl  

Mevr. Drs. N. van Klaveren
Medisch Centrum voor Dieren
afdeling Orthopedie
Isolatorweg 45
1014 AS  Amsterdam
Tel: 020-7.400.600
www.mcvoordieren.nl

Mevr. Drs. Y. Krooshof
Dierenkliniek “De Kerkelanden”
Kerkelandenlaan 1
1216 RN  HILVERSUM
tel 035-6214147, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Drs. R.J. Maarschalkerweerd,
Medisch Centrum voor Dieren
afdeling Orthopedie
Isolatorweg 45
1014 AS  Amsterdam
Tel: 020-7.400.600
www.mcvoordieren.nl

Drs. C.P.H.J. Maas
Veterinaire Specialisten Oisterwijk
Boxtelsebaan 6
5061 VD Oisterwijk
tel: 013-5285900

Dr. B.P. Meij,
Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Yalelaan 108,  3584 CM  UTRECHT
Eigenaar: 030-2539411
Dierenarts: KIESUKG 0900-5437854

Dr. B. P. Meij
Diergeneeskundig Centrum Noord ­ Nederland
Espelerlaan 77
8302 DC  EMMELOORD
Na tel. afspr: 0527-613500

Prof. Drs. F.J. Meutstege
Steenen Camer 78
3721 ND  BILTHOVEN
bellen voor afspraak:
tel.: 030-2201621 of meutfj@knoware.nl

Mevr. drs. I.G.F. Schaeffer
Specialisten Kliniek voor Gezelschapsdieren
Binnenhof 3-5
4286 BX  ALMKERK
Tel.: 0183-404714
Fax: 0183-404103
Web: specialistenkliniek-binnenhof.com
E-mail:skg@specialistenkliniek-binnenhof.com

Drs. E.T.F. Scheepens
Specialistische Dierenkliniek Utrecht
Wilhelminapark 47
3581 NL UTRECHT
030-2513510/0653957453

Dr. L.F. H. Theyse, Hoofdafdeling
Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Yalelaan 108,  3584 CM  UTRECHT
Eigenaar: 030-2539411
Dierenarts: KIESUKG 0900-5437854

Drs. C.D. van Zuilen
Diergeneeskundig Orthopedisch Centrum Amsterdam
Medisch Centrum voor Dieren
afdeling Orthopedie
Isolatorweg 45
1014 AS  Amsterdam
Tel: 020-7.400.600
www.mcvoordieren.nl

 

Herhaald Patella Onderzoek
Het is mogelijk om een hond een tweede keer te laten onderzoeken op patella-luxatie.
De uitslag wordt door de rasvereniging alleen erkend indien dit onderzoek plaats vindt als een zgn. panel-onderzoek: het wordt verricht door 3 (daarvoor erkende) dierenartsen, allen specialist Orthopedie van Gezelschaps­dieren uit de Hoofdafdeling Gezelschapsdieren van de Universiteit van Utrecht.
Ingeval het eerste onderzoek verricht werd door één der dierenartsen uit die Hoofdafdeling, dan wordt zijn plaats ingenomen door Prof. Drs. F.J. Meutstege. De kosten komen voor rekening van de aanbieder van de hond. Aanvraag voor een panel-onderzoek richten aan Prof. drs. F.J. Meutstege.