Nieuwjaarswandeling 2022 uitgesteld


Helaas kan de Nieuwjaarswandeling volgens de laatste Corona regels aangekondigd door de Nederlandse regering op 18 december j.l. geen doorgang vinden op 9 januari a.s.. Uiteraard is dit geen afstel, maar slechts uitstel en we hopen dit evenement weer aan jullie te kunnen aanbieden vanaf 2e helft maart van 2022. Degenen die zich hadden opgegeven hebben allemaal al persoonlijk bericht van de NVAI gehad. Mocht de persconferentie op 3 januari nog andere inzichten verschaffen, dan zullen wij daar natuurlijk op reageren en dit met jullie delen. Maar niettemin een groot dankjewel voor jullie enthousiasme, we hadden een mooi aantal aanmeldingen! Laten we deze energie vasthouden voor als het evenement daadwerkelijk door kan gaan 🙏. Fijne Feestdagen aan jullie allen.


Unfortunately, this New Years walk cannot be held on the 9th of January, according to latest Corona rules, announced by Dutch government on December 18 last. Of course, this does not mean a cancellation but only postponement and we hope being able offering this event again to you as from 2nd half of March 2022. Those who had signed up already have been informed personally. Should the press conference on January 3rd give us other insights, then we will respond to that and inform you accordingly. But nevertheless, a big thank you to all of you for your enthusiasm, we had a great number of registrations. Let's keep this energy for when the event actually can take place 🙏. Happy holiday season to all of you.