Up-date Nieuwjaars wandeling

geplaatst op 28-11-2021


We willen nog even jullie aandacht vestigen op ons Nieuwjaarsevenement, de wandeling in de omgeving van het mooie Baarn op zondag 9 januari! We mogen ons verheugen in een groot aantal aanmeldingen (nu al!!), terwijl de aanmeldingstijd nog niet is verstreken: 46 personen met 28 honden!! Het belooft een gezellige dat met onze viervoeters te worden.


Lees meer..

 

Mededeling van het bestuur

 Geplaatst op 10-11-2021


Op 06-10-2021 is een van de (bij de NVAI) aangesloten fokkers voor 4 jaar onvoorwaardelijk gediskwalificeerd door het Tuchtcollege voor de Kynologie vanwege het tot tweemaal toe fokken met een teef waarbij Patella Luxatiegradatie 2 was vastgesteld.

De NVAI heeft in haar VerenigingsFokReglement hier ook stelling in genomen: deze aandoening zien wij als een fokuitsluitende grond! De gezondheid en welzijn van honden dient altijd het belangrijkste uitgangspunt te zijn bij het fokken.

Na bestudering van de uitspraak concluderen wij dat de diskwalificatie uitsluitend de fokker zelf betreft. De kennelnaam is als zodanig niet gediskwalificeerd. De fokker heeft zich op eigen verzoek van onze fokkerslijst laten uitschrijven.


Vernieuwde website

Geplaatst op 4-11-2021


Zoals u kunt zien is de website vernieuwd, er is op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe look en feel, alle informatie is hier wederom te vinden. Mocht er iets ontbreken mail dan naar nvai.webmaster@akitaclub.nl, Zijn er fouten in de fokkers informatie of is deze verouderd? Mail dit dan a.u.b. direct door aan nvai.ledenadministratie@akitaclub.nl

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie

Geplaatst op 3 november 2021


Een up-to-date ledenadministratie is voor de NVAI van groot belang. Daarmee kan zij goed blijven communiceren met haar leden.


Lees meer.. 

Aan alle fokkers van stamboomhonden 

Geplaatst op 23 oktober 2021


Beste leden, 
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

Lees meer.. 

Raad van Beheer zet stappen in actueel gezondheidsbeleid!

Geplaatst op 19 oktober 2021


Rashondenkoepel Raad van Beheer neemt belangrijke besluiten op het gebied van het verantwoord fokken en houden van rashonden.

Dit heeft de organisatie vandaag in algemene vergadering met haar leden besloten. Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere erfelijke aandoeningen.

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt vastgesteld.

Lees meer..


Nieuwjaarswandeling 2022!

Geplaatst op 9 oktober 2021


Op zondag 9 januari 2022 vindt voor de eerste keer de nieuwjaarswandeling van de NVAI plaats.

Lees meer..


Verplichte registratie UBN

Geplaatst op 9 oktober 2021


Artikel Raadar september 2021, informatie m.b.t. registratie UBN voor het importeren van honden en registratie bij geboorte van pups

Lees meer..


Nieuw bestuur treedt aan!

Geplaatst op 9 oktober 2021


Tijdens de ALV gehouden op 17 september jl. is een geheel nieuw bestuur gekozen! De aftredende bestuursleden en medewerkers zijn op gepaste wijze uitgezwaaid en het nieuwe bestuur neemt vanaf heden de taken over. 

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door


Berry Arends – voorzitter

Esther Kistemaker – penningmeester

Nancy van Rattingen – secretaris

Jennifer Arends – dek- en geboortmeldingen

Patty Beikes – redactie clubblad

Martin Boersma – webmaster

Claudia van ’t Hof – ledenadministratie

Renate van Rijn – evenementen.