SPONSOR GRATIS

DE NVAI

Wijzigingen Verenigings Fok Reglement (VFR)

geplaatst op 20-07-2022


Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat de wijzigingen op onze VerenigingsFokReglementen (VFRs), zoals ze zijn besproken en aangenomen op de ALV van 20 mei 2022, door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd! Dit betekent dat ze effectief per 1 oktober 2022 van kracht zullen zijn. 

Wij raden alle fokkers en mensen die aspiratie hebben een nest te fokken aan, de gewijzigde VFRs goed door te lezen, zodat er bij het fokken van een nestje geen misverstand is over welke regels van toepassing zijn. Want ook al staat u niet op de fokkerslijst, als lid van de NVAI zijn de regels en VFRs ook voor u van toepassing! 


De NVAI heeft hiermee weer een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de gezondheid en welzijn van de Japanse rassen, die wij vertegenwoordigen.

 

De nieuwe VFRs zijn per ras te vinden onder het kopje 'Japanse rassen' op onze website.


Jubileum Doedag - Zondag 2 oktober 2022 te Hoenderloo

aangepast op 02-07-2022


Mis het niet!

Eerder werd aangegeven op zowel de website als in de Nihon Ken dat het jubileum van de NVAI gevierd zou worden met een jubileum (kampioens)clubmatch. Echter is het bestuur van de NVAI tot de conclusie gekomen dat dit geen haalbare zaak is i.v.m. de hoeveelheid tijd die het kost qua o.a. de voorbereiding. Maar niet getreurd, uiteraard zal het 30-jarig bestaan van de NVAI dit jaar wel gevierd worden!

Het eerder genoemde evenement is omgedoopt tot Jubileum Doedag en inmiddels kunnen we ook de datum en plaats bekend maken, te weten zondag 2 oktober 2022 aan de Krimweg 125 te Hoenderloo.


Meer informatie volgt z.s.m.

**  WINNAAR  **

geplaatst op 10-04-2022

 

Tijdens de wandeling die plaatsvond op zondag 3 april werd een goodiebag uitgedeeld. In deze goodiebag zat ook een flyer met een prijsvraag en hier is door velen op gereageerd.

 

Hoeveel Japanse honden waren er aanwezig tijdens de wandeling?

Het juiste antwoord; 21.

 

De gelukkig winnaar is mevr. M. Koster uit Groningen! Zij wint een waardebon van Jeeps & Dogs ter waarde van €25,-

"Kuma''

Geslaagde nieuwjaarswandeling

geplaatst op 05-04-2022

 

Op zondag 3 april was de nieuwjaarswandeling, wat was het een geslaagd evenement! De deelnemers die in grote getallen aanwezig waren, kwamen vanuit alle kanten van het land, van Groningen tot België, vele Japanse rassen werden vertegenwoordigd, leuke goodiebags werden uitgedeeld en de dag werd afgesloten met een grote groep bij het pannenkoekenrestaurant De Wildenburg. Uiteraard zijn er mooie momenten vastgelegd. De gemaakte foto's zijn gecategoriseerd per fotograaf en in te zien in de fotoalbums.

 

Het bestuur van de NVAI wil de deelnemers die aanwezig waren

bedanken voor hun komst. Wij kijken uit naar het volgende

evenement en hopen jullie daar in net zulke grote getallen

te mogen verwelkomen!


Foto's klik hier...

RV_20220403-Baarn-NVAI-IMG_0635
Nieuwjaarswandeling_NVAI_TW-18
Nieuwjaarswandeling_NVAI_MB-41
Nieuwjaarswandeling_NVAI_TW-13

Goed bericht namens het bestuur NVAI

geplaatst op 23-01-2022


Zoals u allen weet, of tenminste zal vermoeden, lag het nieuwe bestuur een aantal dringende zaken te wachten. Van al deze dringende zaken was het waarborgen van het bestaansrecht van de NVAI de allerbelangrijkste. Daartoe dienden de Verenigings FokReglementen (afgekort: VFR) van alle rassen die door de NVAI worden vertegenwoordigd te worden goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Om dit te bewerkstelligen in een relatief korte periode is er veel overleg geweest met de Raad en zijn de VFR’s steeds meer vormgegeven om uiteindelijk als definitief bestand begin oktober ingediend te kunnen worden. Tussentijds waren de eerder ingediende VFR’s betreffende de Akita en de Shiba al goedgekeurd. En toen begon het grote wachten…
 
** Het is mij een groot genoegen u namens het voltallige bestuur verheugd te kunnen mededelen dat alle NVAI Verenigings FokReglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer. Daarnaast is ook het Handhavings- en Sanctiebeleid goedgekeurd.
Hiermee heeft de NVAI voldaan aan de opdracht die er lag vanuit de Raad van Beheer, en is het lidmaatschap van de NVAI unaniem door het bestuur bij de Raad van Beheer goedgekeurd **
 
Wij nodigen u van harte uit de goedgekeurde VFR's door te lezen en hier ook naar te handelen indien u fokt. Het belang van deze reglementen zal eenieder duidelijk zijn.


Lees meer..

Mededeling van het bestuur

 Geplaatst op 10-11-2021


Op 06-10-2021 is een van de (bij de NVAI) aangesloten fokkers voor 4 jaar onvoorwaardelijk gediskwalificeerd door het Tuchtcollege voor de Kynologie vanwege het tot tweemaal toe fokken met een teef waarbij Patella Luxatiegradatie 2 was vastgesteld.

De NVAI heeft in haar VerenigingsFokReglement hier ook stelling in genomen: deze aandoening zien wij als een fokuitsluitende grond! De gezondheid en welzijn van honden dient altijd het belangrijkste uitgangspunt te zijn bij het fokken.

Na bestudering van de uitspraak concluderen wij dat de diskwalificatie uitsluitend de fokker zelf betreft. De kennelnaam is als zodanig niet gediskwalificeerd. De fokker heeft zich op eigen verzoek van onze fokkerslijst laten uitschrijven.

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie

Geplaatst op 3 november 2021


Een up-to-date ledenadministratie is voor de NVAI van groot belang. Daarmee kan zij goed blijven communiceren met haar leden.


Lees meer.. 

Aan alle fokkers van stamboomhonden 

Geplaatst op 23 oktober 2021


Beste leden, 
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.


Lees meer.. 

Raad van Beheer zet stappen in actueel gezondheidsbeleid!

Geplaatst op 19 oktober 2021


Rashondenkoepel Raad van Beheer neemt belangrijke besluiten op het gebied van het verantwoord fokken en houden van rashonden.

Dit heeft de organisatie vandaag in algemene vergadering met haar leden besloten. Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere erfelijke aandoeningen.

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt

vastgesteld.


Lees meer..

Verplichte registratie UBN

Geplaatst op 9 oktober 2021


Artikel Raadar september 2021, informatie m.b.t. registratie UBN voor het importeren van honden en registratie bij geboorte van pups


Lees meer..