Vereniging


De vereniging is op 1 januari 1991 opgericht en biedt onderdak aan de volgende rassen: Akita, American Akita, Hokkaido, Kai, Kishu, Shiba, Shikoku en Tosa.

De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de aangesloten rassen nader tot elkaar te brengen en geinteresseerden voor de fokkerij van deze rassen in Nederland voor te lichten en in de meest ruime zin alle belangen van deze rassen zoveel mogelijk te behartigen en de bekendheid ervan te bevorderen.

Er wordt getracht leden, fokkers en liefhebbers te stimuleren en te steunen in het houden en ontwikkelen van gezonde, karaktervolle en mooie vertegenwoordigers van de aangesloten rassen.

 

Activiteiten

De vereniging organiseert allerlei activiteiten voor haar leden. Jaarlijks heeft de NVAI haar succesvolle clubmatch, de jonge hondendag, en worden er wandelingen en lezingen georganiseerd.

 

Nihon Ken

Het clubblad de "Nihon Ken" informeert haar leden 4 x per jaar met allerlei wetenswaardigheden. Een blad met een scala aan interessante vaste rubrieken en artikelen. Naast actuele berichten uit de kynologie en wetenswaardigheden over onze Japanse rassen, zijn verhalen en foto’s van leden ook altijd van harte welkom.

 

Wilt u een stukje schrijven voor de Nihon Ken dan kunt u dat per e-mail zenden aan de nvai.redactie@akitaclub.nl

Eventuele foto's kunt als bijlage meesturen en graag op minimaal 1 MB aanleveren bij de redactie

Bestuur en redactie aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties en ingezonden artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren en/of te redigeren.

Het is ook mogelijk om advertenties te plaatsen in de Nihon Ken. Voor de kosten van adverteren kunt u contact op nemen met de redactie via het email adres nvai.redactie@akitaclub.nl.

 

De belangrijkste (ver)binding tussen de vereniging en de leden is/zijn natuurlijk onze hond(en). We genieten van de zo typische Japanse schoonheid, die onze rassen uitstralen. Stuk voor stuk zijn we hier ooit voor "gevallen" en deze schoonheid blijft ons boeien.

 

De vereniging is een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende rasvereniging voor de Akita, American Akita, Hokkaido, Kai, Kishu, Shiba, Shikoku en Tosa.