Handhaving- en sanctiebeleid NVAI


De NVAI heeft een actief handhaving- en sanctiebeleid richting haar fokkers inzake het naleven van de VerenigingsFokReglementen (hierna te noemen: VFR) van de betreffende rassen die vallen onder de NVAI. Onderstaande geeft inzicht in dit beleid.


Als een fokker van de NVAI ervoor kiest om géén dekmelding te doen bij de NVAI, dan wordt deze niet gepubliceerd op de website van de NVAI.
De sanctie voor betreffende fokker is dat er voor het betreffende nest géén gebruik gemaakt kan worden van de service die de NVAI biedt aan haar fokkers:

  • het publiceren van dek- en geboortemeldingen op de website van de NVAI met daarbij vermelding van de kennelnaam van de fokker zodat potentiële pup kopers weten waar toekomstige nesten verwacht worden.


Als een fokker van de NVAI ervoor kiest om wel een dekmelding te doen, dan wordt deze wel gepubliceerd op de website van de NVAI, de service die de NVAI biedt aan haar fokkers.
Uiteraard wordt er na ontvangst van de dekmelding gecontroleerd (handhaving) of de combinatie reu en teef voldoet aan het VFR.


Conform het Huishoudelijk Reglement van de NVAI, artikel 4.1 (openbaar gepubliceerd en toegankelijk via de website van de NVAI) is het volgende van toepassing voor alle fokkers van de NVAI:

  • Voor alle fokkers van de NVAI die een nest willen fokken, geldt dat de combinatie reu en teef ten tijde van de dekking dient te voldoen aan het VerenigingsFokReglement van de NVAI van het desbetreffende ras, dat is vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering.

Als uit de gedane dekmelding blijkt dat de combinatie niet voldoet aan het VFR voor het desbetreffende ras, dan is de sanctie die volgt "name and shame". Dit zal duidelijk zichtbaar bij de publicatie van de dekmelding op de website worden vermeld met daarbij de vermelding van de kennelnaam van de fokker en daarbij de vermelding van de afwijking t.o.v. VFR van de NVAI.


Indien de combinatie van ouderdieren wel voldoet aan het VFR van de NVAI voor het desbetreffende ras zal dit duidelijk zichtbaar bij de publicatie van de dekmelding op de website worden vermeld met daarbij de vermelding van de kennelnaam van de fokker en daarbij de vermelding dat de dekking voldoet aan het VFR.